Regulamin

 

Regulamin zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Ptk 1. Usługi świadczy:

Wojciech Przybysz
ul. Warszawska 209
05-082 Stare Babice
NIP: 118-163-54-34
REGON: 140035642
e-mail: biuro@mancer.pl

Zwany dalej usługodawcą lub sprzedawcą.

 

Ptk. 2. Cennik

Obowiązujące ceny wszystkich produktów i usług, podane są w  PLN i widoczne na stronach danych produktów.

Ptk. 3. Rozliczenia

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Ptk. 4. Regulamin Sprzedaży

 1. Sprzedaż wysyłkowa możliwa jest na terenie Polski i wybranych Krajów : Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, UK, Ukraina)
 2. Towar wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej, paczką priorytetową, na adres podany przez kupującego.
 3. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest między kupującym a usługodawcą, w  momencie otrzymania przez usługodawcę zapłaty za towar:  Czyli pozytywnej autoryzacji transakcji przez Centrum Rozliczeniowe Dotpay.
 4. W przypadku gdy autoryzacja przez Centrum Rozliczeniowe Dotpay będzie miała wynik NEGATYWNY (płatność NIE została przyjęta) umowa kupna-sprzedaży NIE zostaje zawarta.  Nie wysyłamy towaru, a od klienta nie są pobierane pieniądze.
 5. Na wszystkie sprzedawane produkty i usługi wystawiany jest paragon fiskalny, lub na życzenie faktura vat.
 6. Aby otrzymać F.VAT należy po zakupie wysłać e-maila z danymi na adres: biuro@mancer.pl
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku wystąpienia przyczyn losowych uniemożliwiających jej zrealizowanie. W takim przypadku towar nie jest wysyłany, a pieniądze są zwracane klientowi.
 8. W przypadku usług dostarczania treści cyfrowych, po spełnieniu świadczenia (wysłaniu linku dostępowego, pobraniu materiału, obejrzeniu wideo, itp.) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy. O ograniczeniu prawa do odstąpienia od umowy Klient jest informowany w tym punkcie regulaminu.
 9. Przebywanie na stronie i składanie zamówień oznacza akceptację regulaminu.
 10. Wszelkie produkty i usługi dostępne na stronie, przeznaczone są wyłączenie dla osób pełnoletnich.

Ptk.5 Zwrot towarów fizycznych (płyty CD/DVD, Książki papierowe)  / odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014.827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może co do zasady w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony lub w żaden sposób użytkowany.
  Nasza „Żelazna Gwarancja” daje klientowi dodatkowe przywileje. Termin zwrotu jest rozszerzony do wartości podanej przy opisie każdego towaru. Oraz możliwe jest użytkowanie, pod warunkiem nie pozostawienia trwałych śladów: Żadnych uszkodzeń, plam, rys, tłustych odcisków palców, odgiętych okładek w książce, etc.
 2. O zamiarze zwrotu towaru należy poinformować Sklep drogą mailową biuro@mancer.pl
 3. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy,  Nabywca powinien odesłać towar należycie zapakowany wraz z wypełnionym oświadczeniem oraz dołączonym dokumentem sprzedaży (paragon lub faktura vat).  Nie przyjmujemy przesyłek odesłanych na koszt Sklepu lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.
 4. Wzór oświadczenia Zwrotu stanowi dokument PDF – Zwrot towaru. Należy go pobrać i wydrukować.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie zwrotu w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki do Sklepu, jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwrotu, na wskazane przez Zamawiającego konto bankowe.
 6. Towar, którego zwrot nie zostanie uznany zostanie odesłany do Nabywcy po przelaniu przez Nabywcę na konto Sklepu odpowiedniej kwoty na poczet ponownego wysłania przesyłki do Nabywcy.

Przepraszamy za nadmierne komplikacje, jednak  przy zwrocie wypełnienie formularza zwrotu oraz dołączenie  paragonu/faktury jest niestety czynnością konieczną. Bez tego urząd skarbowy mógłby oskarżyć Nas o fikcyjne anulowanie sprzedaży.

Ptk 6. Zwrot treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (usługa dostarczania treści cyfrowych:  e-booki, plik *.mp3,  *.pdf,  pliki wideo, płatny dostęp treści,  itp.) / odstąpienie od umowy

 1. Przedmiotem świadczenia jest dostarczenie zamówionych przez Usługobiorcę treści cyfrowych w postaci linku do materiałów. Treści te nie są zapisane na nośniku materialnym. Usługa stanowi tzw. „dodatkowe świadczenie” w rozumieniu art. 64 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014.827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może co do zasady w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów między innymi:  o świadczenie usług, oraz o dostarczanie treści cyfrowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; Informacja ta znajduje się w ptk 4.8 regulaminu sprzedaży.
 4. Nasza „Żelazna Gwarancja”aktem dobrej woli ze strony sprzedającego i daje konsumentowi dodatkowe przywileje, wykraczające poza ustawę:
  1. Konsument ma jednorazową możliwość odstąpienia od umowy, nawet jeśli ustawowo świadczenie zostało spełnione (wysłaniu linku dostępowego, pobraniu materiału, obejrzeniu wideo, itp.) i konsument stracił prawo do odstąpienia od umowy według rozumienia ustawy. Taki przywilej przyznawany jest jednokrotnie.
  2. Termin zwrotu/odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, jest rozszerzony do wartości podanej przy opisie każdego towaru, ale nie mniej niż 30 dni.
  3. Usługodawca ma prawo odmówić uznania „żelaznej gwarancji”, jeśli podejrzewa próbę wyłudzenia, lub działanie w złej wierze.
 5. Aby odstąpić od umowy, lub skorzystać z naszej „Żelazna Gwarancji” należy przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@mancer.pl następujące dokumenty:
  1. Skan wypełnionego formularzu zwrotu produktów cyfrowych: Wzór oświadczenia Zwrotu Produktów Cyfrowych stanowi dokument PDF – „Zwrot Towarów Cyfrowych” <- Należy go pobrać i wydrukować.
  2. Skan dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, itp.)
 6. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od czasu otrzymania.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta – biuro@mancer.pl

[ Kliknij, aby wrócić do poprzedniej strony ]