Spóźniłeś się…. Promocja już się nie powtórzy.

Pełna wersja Kodu jest tu: http://www.mancer.pl/index.php/kod-atrakcyjnosci/